Пливачки клуб со долга традиција

Термини за пливање:

Голем базен: 17:00 - 20:00
(секој работен ден)

Мал базен - школа: 18:00 - 20:00
(секој работен ден)

Адреса:

Бул. „8-ми септември“
бр. 13, 1000 Скопје

Телефон:

075 332 009
071 666 577

e-mail:

sc.skopje@gmail.com